vw88yes

Baseball slot

Baseball slot là máy xèng 5 guồng quay và 30 đường thắng.

Baseball slot

Bảng thanh toán baseball slot

Baseball slot bảo gồm 8 biểu tượng thanh toán cơ bản

Biểu tượng thanh toán baseball slot

 • Biếu tượng 1: 5*400, 4*200, 3*80, 2*20
 • Biểu tượng 2: 5*300, 4*150, 3*75
 • Biếu tượng 3: 5*300, 4*200, 3*40
 • Biếu tượng 4: 5*150, 4*75, 3*25
 • Biểu tượng 5: 5*125, 4*50, 3*20
 • Biểu tượng 6: 5*100, 4*40, 3*20
 • Biểu tượng 7: 5*75, 4*30, 3*15
 • Biểu tượng 8: 5*50, 4*20, 3*10

Đường thanh toán baseball slot

Baseball slot cũng cấp 30 đường thắng.

Baseball slot payline

 • Các chiến thắng sẽ được trả thưởng từ trái sang phải
 • Mỗi đường chiến thắng sẽ được nhân với mức cược
 • Chỉ sự kết hợp chiến thắng cao nhất trên mỗi đường mới được thanh toán
 • Lỗi hệ thống sẽ tự động vô hiệu lượt chơi và thanh toán
 • Tổng cược sẽ được nhân từ mức cược  và số đường thắng

Vòng quay miễn phí Scatter

Baseball slot có cung cấp vòng quay miễn phí Scatter.

Vòng quay miễn phí baseball slot

Nếu có 3 hoặc nhiều hơn biểu tượng bảng ghi điểm trên bất kỳ bà đường quay nào sẽ kích hoạt vòng quay miễn phí.

4X vòng quay miễn phí + expanding Wild.

Trong vòng quay miễn phí expanding Wild sẽ xuất hiện trên quay 2,3,4 và trở lại đường quay thứ 2.

Nó có thể thay thế bất kỳ biểu tượng nào ngoại trừ biểu tượng bonus .

Các vòng quay miễn phí không thể tái kích hoạt.

Vòng quay miễn phí không thể kích hoạt vòng thưởng.

Trò chơi thưởng không thể kích hoạt trong vòng quay miễn phí.

Vòng thưởng người đập bóng

Vòng thưởng người đập bóng

Khi có 3 hay nhiều biểu tượng gậy bóng chày xuất hiện trên bất kỳ thanh cuộn nào sẽ kích hoạt vòng thưởng người đập bóng.

Chọn một trong ba trái bóng để giúp người đập bóng dự đoán hướng quả bóng sẽ ném.

Vòng thưởng ném bóng

Vòng thưởng ném bóng

Khi có ba hay nhiều hơn biểu tượng găng tay xuất hiện trong bất kỳ thanh cuộn nào sẽ kích hoạt vòng thưởng ném bóng.

Hãy chọn bà trong tám người ném bóng.

Ném bóng và thắng tiền thưởng với mỗi lượt ném thành công.